İzmir Büyükşehir’den Dönüşüm Raporu

0
728

fizibilite raporu İzmir Büyükşehir Belediyesi,kentin farklı noktalarında yürüttüğü dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ege Mahallesi’nde yapı ölçümleri bitti;mimari proje ve kentsel tasarım çalışmalarına başlandı.Bayraklı ve Uzundere’de hak sahipleri ile sözleşmeler imzalanıyor. Ballıkuyu ve Aktepe-Emrez’de ölçüm ve tespit çalışmalarına bu ay içinde başlanacak.

4700 hektarlık yenileme ve sağlıklaştırma program alanı üzerinde kendi öz kaynaklarıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi,8 farklı bölgede önemli adımlar attı.Büyükşehir Belediyesi,bu bölgeler haricinde Kadifekale’de 42 hektar büyüklüğündeki heyelan bölgesinde bulunan 1968 yapının tamamının tahliye ve yıkımını tamamlayarak bölgeyi ağaçlandırmaya başladı.Büyükşehir Belediyesi’nin bölge bölge bugüne kadar yaptığı çalışmalar şöyle:Bayraklıda uzlaşmalar sürüyor: 12 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı Sosyal Destek Merkezi’nde hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri başladı.Konut ve işyeri sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor.
Gürçeşme’de 118 bina yıkıldı:2 hektarlık Gürçeşme heyelan bölgesinde yer alan 120 binadan 118’i yıkıldı.Yıkımların en kısa sürede tamamlanarak alanın yeşil alan olarak şehre kazandırılması hedefleniyor Projenin toplam maliyetinin 20 milyon lirayı aşması öngörülüyor.Uzundere’de imzalar atılıyor: Büyükşehir Belediyesi’nin 32 hektarlık alanda 497 yapı, bin 172 bağımsız bölümü kapsayan ve 3 bin 216 yeni konut yapılması hedeflenen Uzundere projesi, 9 Eylül 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 29 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Uzundere İletişim Merkezi’nde, hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri yapılarak konut ve işyeri sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor. Bölgede mülkiyet durumu, bina ölçüm ve tespitleriyle hak sahiplerinin belirlenmesi, şehir tasarımı, mimari proje ve üç boyutlu görüntüleme çalışmaları tamamlandı.

Ege Mahallesi’nde yapı ölçümleri bitti:Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi’nde 7 hektarlık alanı dönüştürecek.Mevcut durumun tespitiyle başlayan çalışmalarda 591 yapının ölçümü tamamlandı, tapu bilgileri alınarak projeye altlık teşkil edecek veri tabanı oluşturuldu.Alana ilişkin şehir vizyonunun belirlenmesi, imar planı, mimari proje ve şehir tasarımı projeleri hizmet alımı yapılacak çalışmalara başlandı. Çalışmalar,danışma kurulu gözetiminde tamamlanma aşamasına geldi.

Ballıkuyu’da ihale tamam: 48 hektarlık Ballıkuyu projesinde de yerinde dönüşüm hedefleniyor.Alanda uygulanacak projeye altlık teşkil etmek üzere veritabanın hazırlanması, hak sahipliğine esas bilgi ve belge toplanmasına yönelik hizmet alım işi ihalesi sonuçlandı. Ekim ayı sonuna kadar alanda ölçüm ve tespit çalışmalarına başlanacak. Mevcut imar planı,yapılaşma yoğunlukları, tarihî Kadifekale silueti gözönünde bulundurularak, şehir vizyonu ve tasarımı çalışmaları devam ediyor.

Aktepe Emrez’de ölçümler başlıyor:Gaziemir’in Aktepe ve Emrez bölgelerinde de 122 hektarlık alanda şehir dönüşümü projesi uygulamak için çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi,Kadifekale,Uzundere ve Bayraklı’da olduğu gibi bölge halkını bilgilendirmek ve taleplerini öğrenmek amacıyla iletişim ofisi açtı.

Örnekköy’de iletişim merkezi hazır:Jeolojik etüdü onay aşamasında olan 18 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin ön fizibilite raporu hazırlandı. Alanda zemin üstü envanterinin hazırlanması amacıyla yapılara ilişkin mevcut durum ölçüm ve tespitleri tamamlandı. Bölgeyle ilgili çalışmaların veritabanına aktarılması, ilgili kurumlardan edinilen veriler ve yapılan tespitler doğrultusunda şehir tasarım ve planlama çalışmaları devam ediyor.

Yeşil dere’de 134 bina yıkıldı: Bakanlar Kurulu kararıyya “Afete Maruz Bölge” ilan edilen 2 hektar üzerindeki 153 yapıdan 134’ünün tahliyesi ve yıkımı yapıldı.Büyükşehir Belediyesi ayrıca Yeşildere heyelan bölgesindeki vatandaşları,temmuz ayında noter huzurunda çekilen kurayla Uzundere’deki yeni konutlarına kavuşturdu.

Cennetçeşme’nin durumu:Jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları tamamlanan 48 hektar alanda, zemin ve zemin üstüenvanteri çıkarılarak veritabanları oluşturuldu Öneri imar planı ve mimari projeler tamamlandı.Sosyal dönüşümü desteklemek, projeye altlık oluşturmak ve vatandaş taleplerini değerlendirmek amacıyla anket çalışmaları yapıldı. Kentli Merkezi açılarak sosyal dönüşüm faaliyetine başlandı.

zp8497586rq