Bandırma’ya Kömürlü Termik Santral Projesi

0
1757

termik santralTürkiye’de yerli kömürün elektrik üretimindeki katkı payı son yıllarda önemli oranda gerilediği yapılan çalışmalarla su yüzene çıkıyor.Yerli kömürün 1986’da yüzde 37,3’e ulaşan kurulu güç içindeki payı geçen yıl yüzde 15,1’e düştü.Yaklaşık 12 yıldır yerli kömüre dayalı olarak temeli atılan santral kapasitesi toplam kurulu gücün yüzde 1’i düzeyine yaklaşamadı.Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2012 sonu itibariyle Türkiye’de 12 bin 526 megavat kurulu güce sahip kömüre dayalı santral bulunuyor.Kömür santralleri toplam kurulu güce yüzde 22’lik katkıda bulunuyor.Yerli kömüre dayalı kurulu güç 8 bin 613, ithal kömüre dayalı kurulu güç ise 3 bin 913 megavata karşılık geliyor.Geçen yıl kömüre dayalı santrallerden brüt 68 televatsaat brüt elektrik üretilirken, bu katkı bu toplam brüt elektrik üretiminde yüzde 28,4’lük bir pay oluşturdu. Bu miktarın 38,8 televatsaatlik kısmı yerli kömür kullanılarak üretildi. Yerli kömürün toplam brüt elektrik üretimi içindeki payı yüzde 16,2’dir.Türkiye’de yerli kömüre dayalı 20 büyük elektrik santrali bulunmaktadır. Bunlardan 2 adedi taş kömürü, 17 adedi linyit ve 1 adedi ise asfaltit santralidir.

İTHAL KÖMÜRE DAYALI YENİ SANTRALLER YOLDA

Bunun yanısıra  ithal kömüre dayalı santral kapasitesi giderek artıyor.2000 yılına kadar elektrik sisteminde ithal kömür santrali bulunmazken 2011 sonu itibariyle söz konusu santrallerin kurulu güç kapasitesi 3 bin 820 megavat düzeyine ulaştı.Bu büyüklük,toplam santral kurulu gücünün yüzde 7,2’sine karşılık geliyor. Mevcut gelişmeler, ithal kömür santral yatırımlarının önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini göstermekte.

Türkiye’de ithal  kömürle çalışıcak termik santrallerine en son örnek Bandırma’da yapılıcak olan santral .Bandırma ilçesine bağlı Edincik beldesinde kurulması planlanan, ithal kömürle çalışacak termik santralle ilgili toplantı yapıldı.Bandırma Kent Konseyi tarafından Şirinçavuş köyündeki bir kahvehanede organize edilen toplantıya Bandırma, Edincik Erdek, Gönen ve civardan çok sayıda çevre gönüllüsü ile sivil toplum örgütlerinden temsilci katıldı.

Bandırma’da İthal Kömürle Çalışıcak Termik Santral

Konsey Başkanı Dr.Selim Panç, toplantıda yaptığı konuşmada, ithal kömürle çalışacak santralin bölgeye zehir saçacağını ileri sürdü.Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel ise  AK Parti Balıkesir Milletvekiki Cemal Öztaylan’ın,”Buraya termik santral kurulmasından vazgeçildi” yönündeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını iddia ederek, şöyle konuştu:”Şimdi size, buraya termik santral yapmak isteyen firmanın,ÇED raporu alma işini yürüten özel kuruluşun, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına son olarak gönderdiği yazının bir bölümünü okumak istiyorum.Yazının bir bölümünde, ‘Söz konusu faaliyet ile ilgili olarak ön fizibilite çalışmaları sürmektedir.Yatırımcı firma, termik santralin planlandığı alanın vaziyet planı netlik kazanıncaya kadar sürecin durdurulması hususunu tarafımıza bildirmiş olup, ön fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra kesinleşen son duruma müteakip hazırlanacak ÇED başvurusu tarafınıza sunulacaktır’ deniliyor.”Bu yazıya göre termik santralden vazgeçilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını öne süren Pekel, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:beyazgazete

zp8497586rq