Makine Değerleme Ne Demek?

0
642

[dropcaps round=”no”][/dropcaps]

Bir makine, her birinin belli bir fonksiyona sahip oldugu ve birlikte belli isleri yapabilen birden fazla parçası olan mekanik güçle çalısan aynı zamanda mekanik gücü uygulayan aletlerdir. Değerleme amaçları dogrultusunda buna tek makine veya makine grupları dahildir. Makine Değerleme’nin ne olduğunu anlatmak için öncelikle değer’in tanımına göz atmak gerekir.

Makine Değerleme de Kavram

Değer kavramı, satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmetin alıcıları ve satıcıları tarafından sonuçlandırılması muhtemel fiyat anlamına gelmektedir. Değer, mal veya hizmet için alıcılar veya satıcıların üzerinde uzlaşmaya varacakları varsayımsal veya hayali fiyatı temsil etmektedir. Bu nedenle, değer bir gerçeklik değil, belirli bir zaman zarfında satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmet için ödenmesi olası bir fiyatın takdiridir. Değer, satın alınacak bir mal veya hizmet için alıcılar ve satıcılar arasında oluşturulan fiyat ile ilgili ekonomik bir kavramdır. Değer gerçek bir veri olmayıp belirli bir değer tanımına göre belirli bir zamanda mal ve hizmetler için ödenmesi muhtemel bir fiyatın bir takdirinden ibarettir. Değerin ekonomik anlamdaki kavramı, değerlemenin yapıldığı tarihte malın sahibi veya hizmeti alan kişiye tahakkuk eden yararlar hakkında piyasanın görüşünü yansıtır.

Değerin birçok anımı mevcuttur (bkz. UDSK Standardı 2) . Bazı tanımlanmış değerler, değerlemede sıkça kullanılmaktadır. Diğerleri ise, özel durumlarda çok dikkatli bir şekilde belirlenmiş ve açıklanmış şartlar altında kullanılır. Değerlemenin kullanımı ve anlaşılmasında, değerin tip ve tanımının açık bir şekilde yapılmış olması ve belirli bir değerleme görevine uygun olmasının önemi çok büyüktür. Değer tanımındaki bir değişiklik, mülklere biçilen değerler üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.

Mülk piyasası üzerinde özel bilgilere sahip olan profesyonel Değerleme Uzmanları, piyasadaki katılımcılar arasındaki karşlıklı etkileşimi anlamaktadırlar. Böylece piyasadaki mülk alıcı ve satıcılarının aralarında oluşturabilecekleri en uygun fiyatı kestirebilirler ve söz konusu değer tipini tanımlamak için yeterli olmayan değer teriminin önüne bir takım sıfatlar koymaktan kaçınırlar. Pazar değeri veya bazı ülkelerdeki kullanımı ile açık pazar değeri mülk değerlemesi ile ilgili en bilinen değerdir ve Uluslararası Değerleme Standartları 1’de anlatılmıştır. Her ne kadar, yaygın kullanım bizi, aksi belirtilmedikçe ifade edileni pazar değeri olarak anlamaya yönlendirse de pazar değeri veya hangi değer esası kullanılıyorsa o, her bir değerleme işleminde açıkça belirtilmeli ve tanımlanmalıdır.

Değerleme Uzmanı, Değerleme Raporlarını Hazırlar

Yukarıda değer ve değerleme tanımlarında görüldüğü üzere; birçok değer tanımı vardır. Değer’i tespit etmeye ve nihayetinde raporlayarak takdirini nihayetlendiren uzmana, değerleme uzmanı deniyor. Değerleme uzmanı, işletmelerin ihtiyaçlara uygun değerleme raporu hazırlamalıdır. Bu şu anlama geliyor; değerleme raporu hangi amaçla kullanılacaksa değer tanımı da buna göre değişmektedir. Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun değerleme raporlarında sadece kabul edilmiş tanımlar kullanılmakta ve raporlar içerisinde bu tanıma atıf yapılmaktadır.

Değer ve değerleme raporu hakkında kısa bilgi verdikten sonra Makine Değerleme ne demektir bunu görelim: Bir işletmenin makine parkını oluşturan; demirbaş olarak bilançolarında kayıtlı olan makine, teçhizat, taşıt ve yardımcı ekipmanın,müşteri talepleri doğrultusunda bir kısmının veya tamamının, yerinde incelenerek mevcut piyasa şartları altında güncel piyasa değerlerinin tespitidir.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments