Petrol Piyasasında Köklü Değişiklikler

0
399

Enerji sektöründe köklü değişikliğe gidiliyor.Hazırlanan ‘Petrol Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre akaryakıt,LPG ve CNG tek çatı altında birleştiriliyor.Akaryakıt bayilerinde promosyon serbest bırakılıyor.Bayilik lisanslarını valiler,dağıtıcı ve rafineri lisanslarını ise bakanlık verecek.

Petrol ve LPG Sektörü Enerji Bakanlığına Devroluyor

Enerji sektörü yeniden yapılandırılıyor. Enerji Bakanlığı tarafından yeni hazırlanan kanun tasarısı ile, petrol ve LPG sektörü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınarak Enerji Bakanlığı’na devrediliyor.Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıt,LPG (Likit Petrol Gazı) ve CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz)bayilik lisanslarını valilikler,dağıtıcı ve rafinerici lisanslarını ise Enerji Bakanlığı verecek.Yürürlükteki mevzuata göre akaryakıt istasyonlarında yasak olan promosyon,yeni düzenleme bu haliyle yasallaşırsa serbest oluyor.Buna göre dağıtım şirketleri bayilerin katılımıyla promosyon uygulaması yapabilecek.Ancak şirketler bu konuda şeffaf bir süreç izleyecek. Bayilerin promosyon kampanyalarına katılımı isteğe bağlı olacak.Tasarı ile LPG sektörüne yönelik EPDK’nın yaptığı denetimlerde teknik kriterlere aykırılık tespit edilen ve lisans iptalleri gündeme gelen şirketlere de af getiriliyor.Af, yürürlükteki LPG Kanunu’nun tamamen kaldırılmasıyla uygulanacak.Tasarı ile getirilen bir diğer yenilikte, büyük tüketimi olan fabrika ve şirketler izin alarak kendi akaryakıt depolarını kurabilecekler. Tasarı istasyonlarda yasak olan promosyonu da serbest bırakıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı ve enerji sektörünün yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısının kısa süre içerisinde Başbakanlığa gönderilmesi bekleniyor. Tasarısı ile tek çatı altında toplanan petrol, LPG ve CNG sektöründe akaryakıt tanımı genişletiliyor. Yeni tanım şöyle: “Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel oil türleri, otogaz LPG ve otogaz CNG ile Bakanlık tarafından belirlenen diğer ürünler.” Yeni hazırlanan kanun tasarısına göre halen yasak olan tankerle yakıt satışı serbest hale getiriliyor. Tasarının ilgili maddesi şöyle: “Akaryakıt istasyonları, gerekli tedbirleri alarak tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.” Ayrıca tasarı ile ulusal petrol stoku 90 gün olarak belirlendi. 20 günlük stok dağıtım şirketi ve rafinericiler, geri kalan bölüm ise tamamlayıcı stok olarak çıkarılacak yönetmeliğe göre tutulacak.

Lisansı Bakanlık Ve Valiler Verecek

Mevcut Petrol Piyasası Kanunu’na göre petrol, LPG ve CNG bayilik, dağıtıcı ve rafinerici lisanslarını EPDK veriyor. Tasarı TBMM’de bu haliyle yasallaşırsa petrol, LPG, CNG faaliyetlerinin lisanslama ve denetimi Enerji Bakanlığı’na devredilmiş olacak. Bayilik lisanslarını il valilikleri; diğer dağıtıcı, depolama, rafineri gibi lisansları ise Bakanlık verecek. Tasarıyla Bakanlığa, gerektiğinde lisans muafiyeti uygulaması tanınıyor. Lisanslama ve denetimler için Bakanlık tarafından ayrıca yönetmelikler çıkarılacak. Dağıtım şirketlerine yeni düzenlemeyle yakın müşterilerine boru hattı ile de satış yapma imkanı tanınıyor.Bu kapsamda, halen boru hattı ile müşterilerine yakıt veren ve EPDK soruşturması geçiren ana dağıtım şirketleri de af kapsamına alınmış oluyor. Ayrıca lisans iptalleri; bayiler için valilik; diğer rafineri, dağıtıcı gibi şirketler için Bakanlık kararıyla yapılacak.

Fabrika Ve Şantiyelere İzin

Yeni Kanun Tasarısı’nın akaryakıt sektörüne getirdiği önemli bir yenilik de fabrika, şantiye gibi akaryakıt tüketimi fazla tesislere kendi akaryakıtını kullanma imkanı sunması oldu. Kanun getirdiği düzenlemeye göre, lisans sahipleri akaryakıt, LPG ve CNG’yi amacı dışında satamaz. Araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamaz. Ancak, fabrika, şantiye, nakliye filosu, işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkanı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerlere teknik, güvenlik ve çevre şartlarını sağlayanlara valilikçe izin verilir.

Kaynak:http://enerjienstitusu.com

zp8497586rq