Otel Fizibilite Çalışmasının Önemi

0
1494

fizibilite yatırım

 

Modern işletmecilikte fizibilite çalışmaları önemlidir. Ekonomik değerlerle uğraşan ve kurulması ancak belirli düzeyde kaynakların yatırılması ile mümkün olan işletme, her şeyden önce kıt kaynakların rasyonel bir biçimde kullanılmasını sağlayarak ciddi, sistemli ve bilimsel nitelikte yatırım öncesi çalışmalara dayandırılmaktadır. Müteşebbis veya yatırımcı için yatırım demek riske veya zarar tehlikesine katlanmak demektir; çünkü piyasa ortamı belirsizliklerle doludur. Özellikle otel yatırımcıları için yatırım aşamasında otel fizibilite çalışmasının önemli büyük oluyor.

Otel Fizibilite Çalışmasının Amacı 

Bu belirsizlikleri azaltabilmek ve en cazip görünen bir yatırımı yapmak isterken, zarar tehlikesini de göz önünde tutmak için bile müteşebbis niyetlerini ve beklentilerini somutlaştırmak, ölçülebilir hale getirmek ihtiyacını duyar ki, yatırım projesi fikrinin ve otel fizibilite çalışmalarının esası buna dayanır. Ayrıca, gerek müteşebbislere yatırımlar için çeşitli kolaylıklar sağlayan DPT, Hazine Müsteşarlığı, Halk Bankası, TC. Ziraat bankası ve KOSGEB gibi çeşitli devlet kuruluşlarına, girişilen yatırımın beğendirilmesi gerekir. Şu halde onların iyi bir yatırım yapıldığına ikna edilmesi için de söz konusu çalışmalar önem kazanmaktadır.

Otel Fizibilite çalışmaları yapılmasının ve raporunun hazırlanmasının başlıca amaçlarını şu şekilde sıralanabilir:

1. İşletmenin kurulmasına veya kurulmamasına kesin karar vermek.

2. İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek.

3. Yatırımın finansal portesini ortaya koymak  gerekli iç ve dış finansman için yardımcı olacak finansal kuruluşlara gerekli belge olarak rapor sunmak.

4. Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi gibi devletin sağladığı imkânlardan yararlanmak üzere söz konusu raporu  ilgili kamu kuruluşlarına sunmak.

5. Projenin uygulanması, işletmenin kuruluşu ve işletilmesi sırasında karşılaşılabilecek güçlükleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri almak.

Durum Tespit Çalışması’nın Önemi 

Otel fizibilite çalışmaları,proje fikrinin oluşmasından sonra, ne tür bir yatırım yapılacağının araştırılması ile başlar. Durum tespit çalışması dediğimiz ve kaba tahminlere dayanan bu ilk çalışmalar nispeten ayrıntılı nitelikteki önseçim veya ilk otel fizibilite çalışması ile desteklenir.Hatta durum tespit çalışması, çok ümit verici imkân ve fırsatları gösteriyorsa,proje fikri hakkında sadece ilk yapılabilirlik çalışması ile de yatırım kararı verilebilir. Elde edilen bilgiler,proje fikrinin uygulanabilir bir öneri olmadığını gösteriyorsa, otel fizibilite raporuna gerek kalmadan kısa yoldan cazip olmayan proje fikrinden vazgeçilir. Çünkü ilk  otel fizibilite çalışması, yatırım kararının verilmesine temel alınan asıl fizibilite raporundan önce, proje fikrinin ilk değerlendirilmesi niteliğinde olup, yüzeysel olmakla beraber aynı konularda bilgiler sağlar. Bazen de bu ilk değerlendirme yapılmadan doğrudan doğruya proje hazırlamaya geçilir.

Yatırımcı İçin En Güvenli Yol 

Otel Fizibilite  çalışması, isabetli yatırım kararı verebilmek için ekonomik, teknik ve finansal bakımdan  gerekli verileri ve bilgileri içermelidir. Hangi malın üretimi için yatırım yapılacağına veya belirli bir malın üretimine ilişkin çeşitli yaklaşımları ve gerekli bilgileri ortaya koymalıdır. Böyle bir çalışma sonucunda yatırımcı bu bilgiler ışığında en isabetli yatırım kararını alabilsin. Yatırımı gerçekleştirdikten sonra işletme aşamasında önemli sıkıntılarla karşılaşmasın.En son olarak; fizibilite çalışmaları,”kuruluş  için en uygun bir yerde, belirli bir üretim kapasitesinde,en çok kazanç getirecek mal ve hizmetleri üretmeye yönelten  bir proje” ile neticelendirilmelidir.Yatırım karar vermeden önce yapılması gereken fizibilite araştırması ve raporu,kesinlikle bir bürokratik formalite veya yasak savma işlemi değildir. Bunun aksine isabetli yatırım kararına yardımcı olacak önemli bilgilerin derlendiği bir çalışmadır.

Kaynak:  http://mahmutozdemir.8m.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments