Makine ve Ekipman Parkuru Nedir?

0
5987

Makine ve Ekipman Parkuru

İşletme içinde yer alan bağımsız makine veya makineler topluluğu, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin tamamına makine ve ekipman parkuru denir.

Makine ;  UDES’e göre  Makine ve Ekipman Parkuru şu şekilde  tanımlanmaktadır: 

Gayrimenkul, Makine ve Teçhizat, işletmenin faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılması düşünülen ve ilgili amortismanlar düşüldükten sonra kalan tutarları temsil eden arazi, binalar, makine, teçhizat ve uygun bir şekilde tanımlanmış diğer varlık kategorileridir. Gayrimenkul, makine ve teçhizat maddi veya fiziksel varlıklar olarak gösterilir.

Yine UDES içinde tartışmalarda ‘ varlıklar ’ şu şekilde tanımlanmaktadır:

Varlık Sınıfının Tanımlanması ;  her maddi duran varlık sınıfı için ayrı açıklamalar gereklidir. UMS 16, paragraf 73, finansal tabloların her sınıf için brüt defter değerini belirlemek için kullanılan değerleme esasını, kullanılan amortisman yöntemini ve faydalı ömürleri veya kullanılan amortisman oranlarını belirtmesini şart koşmaktadır. Bir maddi duran varlık benzeri nitelik ve kullanıma sahip varlıkların bir gruplamasıdır.  Aşağıda gösterilen ayrı sınıfların örnekleridir:

 •  Arazi
 • Arazi ve Binalar
 •  Makineler
 •  Gemiler
 •  Uçaklar
 •  Motorlu Araçlar
 •  Mobilya ve Demirbaşlar
 • Büro Cihazları

Makine ve Ekipman Parkuru

Aynı sınıfta yer alan maddi varlıklar, içlerinden bazılarının seçilerek yeniden değerlemeye tabi tutulmasının önlenmesini teminen eş zamanlı olarak yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu maksatla bir varlık grubu, bir işletmenin faaliyetindeki benzeri nitelik ve kullanıma sahip varlıklardır. Yukarıda da görüldüğü gibi sadece makineler değil, mobilya, demirbaş, büro cihazları ve motorlu taşıtlar da bir işletme içerisinde yer alan varlıklar olarak ifade edilmektedir. İşletme içinde yer alan bağımsız makine veya makineler topluluğu, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin tamamına makine ve ekipman parkuru denir. UDES’teki bir diğer tanımda da fabrika ve ekipman parkuru şu sekilde bahsedilmektedir.

Fabrika ve Ekipman

 •  Özel amaca yönelik, daimi olmayan binalar; makineler ( tek tek makineler veya makine toplulukları, ticari demirbaşlar ve kiracının iyileştirmeleri )  ve uygun bir şekilde belirlenmiş diğer varlık kategorileri de dahil olmak üzere bir işletmenin / kurumun faaliyetlerinde devamlı olarak kullanılması amaçlanan varlıklardır.
 • Aşağıdaki şartları sağlayan maddi varlıklardır.
 • Malların veya hizmetlerin üretimi veya tedariği, başkalarına kiralama veya idari amaçlar için kullanılmak amacıyla bir işletmenin/kurumun elinde tuttuğu ve belirli bir zaman zarfında kullanılması beklenen.
 •  Daimi nitelikte olmayan özel amaçlı binalar, makineler (tek tek veya bir arada makinalar, ticari demirbaşlar ve kiracının kiralanan mülkte yaptığı iyileştirmeler dahil) ve uygun şekilde belirlenmiş diğer varlık kategorileri de dahil bir kurumun faaliyetlerinde sürekli kullanım amacı taşıyan varlıklar. 

Maddi varlıklar

 • Mal veya hizmet üretimi veya tedariği, başkalarına kiralamak veya idari amaçla kullanmak için bir kurumun elinde tuttuğu; ve belirli bir süre için kullanılması beklenen mal varlıklarıdır.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments