Makine Değerleme Raporunun Başlıkları ve İçeriği

0
687

Makine değerlendirme raporu içeriğinde ; “ makine adı, üretici firması, modeli, üretim yılı, iktisab tarihi, iktisab değeri, yaşı, amortisman oranı gibi bilgiler ile olması gereken güncel defter değeri belirlenmektedir. Rapor içinde ilgili makine ve teçhizatın kalan ekonomik ve faal ömrünü de göz önüne alarak mevcut piyasa şartlarındaki güncel piyasa değerleri tespiti TL veya istenilen para birimi üzerinden hesaplanmaktadır. Yine aynı raporlama çalışması içinde UFRS‘ye uygun değer tesbiti yöntemleri, makine parkının teknolojik olarak değerlendirilmesi, var ise özel üretim ve modifikasyon açıklamaları, piyasada bulunulabilirlik değerlendirilmeleri gibi açıklayıcı bilgiler  yer almaktadır.

ivscGenel başlıklar içerisinde UDES’e uygun olarak:

Değerleme Uzmanlarının, hizmetlerinden yararlananlara analizlerini, görüşlerini ve vardıkları sonuçları, anlamlı, yanıltıcı olmayan ve objektifliğe etki edebilecek her şeyi açıklayan raporlar aracılığı ile geliştirip iletmeleri temel bir kuraldır.

Değerleme raporu, görev kapsamını açık ve uygun bir şekilde yapmalı, amacını ve ne için kullanılacağını, bu konudaki varsayımları, varsayımsal senaryoları veya değerlemeyi doğrudan etkileyen kısıtlayıcı durumları, varsa bunların hesaplanan değer üzerindeki etkilerini de belirterek açıklamalıdır.

Varsayımlar ve kısıtlayıcı hususlar rapor içerisinde mutlaka belirtilmelidir.

Değerleme raporu gerçekleştirilen görevi, varılan sonuçları ve bunların şekillendirildikleri şartları tarif eden yeterli bilgiyi içermelidir.

Değerleme Uzmanı, herhangi bir görevin konusu olan ve muhtemel çıkar çatışmasına yol açabilecek, şirket ya da mülkle olan doğrudan veya dolaylı, kişisel veya kurumsal ilişkileri açıklamalıdır.

Değerleme uzmanı ve şirketin, değerleme raporu hazırlanan kurum ve kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı yoldan ilişki halinde olmaması gerekmektedir. Bu tarafsızlığı ortadan bir durumdur. Değerleme uzmanı ve şirket bu durumda bu işleme başlamamalı veya farkettiğinde işlemden el çekmelidir.

Değerleme Uzmanı, aynı zamanda Iç Değerleme Uzmanı olarak hareket ediyorsa, varlığın sahibi kuruluşla aralarındaki bu ilişki değerleme raporunda açıklanmalıdır.

makine-ekspertiz-raporu

Değerleme Uzmanı Dış Değerleme Uzmanı olarak hareket ediyor fakat aynı zamanda müşterinin ücretli elemanı gibi çalışıyorsa, Değerleme Uzmanının tarafsızlığının tehlikeye düştüğünün sanılmaması ve üçüncü şahısların değerlemeye olan güveninin sarsılmaması için bu ilişki mutlaka açıklanmalıdır.

Değerleme Uzmanının sunabileceği hizmetin kalitesine getirilen herhangi bir kısıtlama, dışarıdan zorla kabul ettirilmesine veya Değerleme Uzmanına veya göreve özgü olmasına bakılmaksızın mutlaka açıklanmalıdır. Dışarıdan bir yardım alındığında, Değerleme Uzmanı yardımcıların kimliğini, güvenilirlik derecelerini ve alınan yardımın niteliğini açıklamak zorundadır.

Değerleme Uzmanı, kamuya açıklanacak bilgilerin şekil ve içeriği üzerinde belli bir ölçüde kontrol sahibi olmak için değerlemelerin veya sonuçlarının izin alınmadan yayınlanmasına sınırlama getirmelidir.

Değerleme Uzmanı Uluslararası Değerleme standartlarından yapılan sapmaları açıklamalıdır.

Standartlar, durumlara ilişkin genellemeler yapmak için hazırlanmıştır ve her bir durum için ayrı ayrı yorumlanamazlar. Standartlardan farklı bir uygulamanın kaçınılmaz olacağı durumlar da olacaktır. Bu tür durumların ortaya çıkması halinde başvurulan uygulama, ancak bu uygulamanın makul şartlar çerçevesinde olması, ahlaki ilkeler ve yetkinlik ölçülerine uygun olması ve bu farklılığın ardında yatan mantığın da değerleme raporunda belirtilmesi kaydıyla Standartların ihlali anlamına gelmeyecektir

Makine Değerleme Raporu’nda yer alması gereken bilgiler arasında şunlar da yer alır:rapor

  • Degğerleme Uzmanının adı ve değer takdirinin hangi tarihten itibaren uygulanabilir olduğu,
  • Değerlemeye tabi olan mülk ve mülkiyet hakları veya menfaatleri,
  • Değerlemenin ve değerleme raporunun tarihleri,
  • Yapılan incelemenin kapsamı,
  • Bu standartların uygulanabilirliği ve gerekli her tür açıklama.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments