Akaryakıt Firmaları Sözleşme Sürecinde Dikkat Edilecekler

0
1850

Akaryakıt dağıtım firmaları ile yapılan sözleşmeler arasında önemli olan sözleşmelerin ilki Bayilik ve Protokol sözleşmeleridir. Dağıtım firmaları ile yapılan sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 

Ariyet Sözleşmesi; Mülkiyeti ariyet verene ait olan tüketilemeyen bir eşyanın belli bir süreyle ariyet alana, kullanması amacıyla kullanması bedelsiz olarak verilmesi ariyet sözleşmesi ile olur. Uygulama süresinde Şirket, demirbaşı olan pompa, kurumsal kimlik gibi eşyaları Bayiye bayilik süresince kullanması amacıyla ariyeten teslim eder ve kullanmayla ilgili şartlar bu sözleşmeyle düzenlenmektedir. Akaryakıt Sektörü‘nün önemli isimlerinden Dr. Ayhan Erdem’in verdiği bilgiye göre; Borçlar Kanunu Madde 299’a göre Ariyet, bir akittir ve onunla ariyet veren, bir şeyin bedava kullanılmasını ariyet alana ve alan dahi o şeyi kullandıktan sonra geri vermekle mükellef olur. Ariyet alan kişinin ölmesi durumunda ariyet sözleşmesi sona ermektedir. 

Dağıtım firmaları ile sözleşme sürecinde dikkat edilecek bir diğer husus ise; Muvafakat Name’dir.Muvafakat’in anlamı, uygun görme, onama, razı olma anlamına gelmektedir. Muvafakat name ise bu razı olma ve uygun görme beyanının yazı bir şeklidir.

Bir diğer önemli husus ise Kefaletname’dir. Borçlar Kanunu Madde 483’e göre; Kefalet sözleşmesiyle kefil, asıl borçlunun alacaklısına karşı, bir üçüncü kişinin borcunun ödenmesini temin etme borcuna girmektedir. Yani kefalet bir şahsi ya da kişisel teminat anlamına gelmektedir. İpotek ise aynı yani bir eşyaya bağlı bir teminattır. Kefaletnameler, yazılı bir şekle bağlıdır. Kefalet i esas borcun geçerli olması durumunda geçerlidir. Alacaklı ile borçlu arasında mutlaka bir borç ilişkisi olması gerekmektedir. İpotekte olduğu gibi doğmuş ve doğacak borçlar için kurulabilmektedir. Akaryakıt dağıtım firmalarının kendilerine olan borçlarına şahsen kefil olmaları amacı ile mutlaka kefaletname almaktadırlar. Bayi, şirket ise şirket hissedarlarının her birinden tek tek kefaletname alınır. Kefil olan şahıs ise; şirket kaşesi vurmakta, Kefil olunan bedel kısmı ise boş bırakılmaktadır. Mümkün olduğu kadar dağıtım firmaları ile olan hiçbir evrak boş bırakılmamalı yaz da imzalanmamalıdır. 

Taahhütname ise; Cezai şart taahhütnamesi, İntifa  hakkının mevcut olduğu yerlerle sözleşme süresinden önce şirket tarafından haklı nedenlerle sözleşmenin feshedilmesi veya Bayi tarafından sözleşmenin feshi halinde ödenecek nakdi cezai şart miktarı ile sözleşmenin feshi halinde intifalı istasyonun şirkete teslim edilmediği her gün için ödenecek cezai şart miktarını gösteren taahhütnamedir. Cezai şart, sözleşmesinin ihlali ile ortaya çıkan zarar ve ziyan söz konusu olması durumunda hak sahibi tarafından ihlal yaratan taraftan talep edebilmektedir.

Fesih Name; Fesih beyanının yazılı şeklidir. Bu şekil hususunu hukuki açıdan yazılı şekil olarak anlamak gerekmektedir. Yoksa örneğin taraflar arasında düzenlenmiş bir fesih name de hukuki sonuç doğurabilir. Ancak her zaman delil niteliğinde değildir. Bu sebeple hukuki anlamda yazılı şekilden kasıt, hukuki hüküm doğuracak yazılı şeklidir.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments